Stel direct uw vraag aan onze service desk

Beta-­versie iSHARE beschikbaar

 

Er  is  weer  een  stap  gezet  op  weg  naar  drempelloos  data  delen  in  de  logistiek.  Jan  Bert  Schutrops,  President  Vopak  Nederland  en  voorzitter  van  de  Stuurgroep  van  het  Neutraal  Logistiek  Informatie  Platform,  nam  de  beta-­versie  van  iSHARE  in  ontvangst.  Met  dit  afsprakenstelsel  is  het  vanaf  2018  mogelijk  dat  iedereen  met  iedereen  op  een  simpele  en  gecontroleerde  manier  data  deelt.  Ook  met  tot  dusver  onbekende  partijen. 

Met  het  iSHARE-­project  wil  de  Topsector  Logistiek  samenwerking  in  de  keten  aanjagen,  omdat  zij  van  mening  is  dat  er  op  dat  terrein  nog  veel  te  winnen  valt.  Het  ontbreken  van  overkoepelende  afspraken  voor  identificatie,  authenticatie  en  autorisatie  is  een  belemmering  voor  intensiever  samenwerken  in  de  keten.   Secure Logistics draagt bij aan het co-creatie proces van iSHARE door mee te denken in de diverse co-creatie werkgroepen en het aanleveren van Proof of Concepts.

 “iSHARE  is  wat  de  sector  nu  nodig  heeft.  Met  uniforme  afspraken  over  identity  en  access  management  nemen  we  een  belangrijke  drempel  voor  verder  samenwerken  in  de  keten  weg  en  creëren  we  kansen  voor  nieuwe  business  relaties.  En  dat  is  goed  nieuws  voor  alle  logistieke  partijen  en  hun  ICT-­leveranciers.  Ik  ben  dan  ook  blij  met  het  resultaat  tot  zover  en  met  de  bijdragen  van  alle  co-­creatiepartners”,  aldus  Schutrops. 

iSHARE:  uniform,  simpel  en  gecontroleerd  data  delen 

Het  iSHARE-­afsprakenstelsel  leidt  tot  één  uniforme,  simpele  en  gecontroleerde  werkwijze  waarmee  partijen  in  de  logistieke  keten  elkaar  kunnen  identificeren,  authentiseren  en  autoriseren.  iSHARE  is  een  belangrijke  bouwsteen  voor  het  vertrouwensnetwerk  dat  het  mogelijk  maakt  dat  straks  iedereen  met  iedereen  data  deelt.  Ook  met  tot  dusver  onbekenden.   

Organisaties  die  met  hun  eigen  apps,  websites,  platformen  of  programma’s  gebruik  maken  van  iSHARE,  voldoen  aan  de  spelregels  van  het  afsprakenstelsel.  De  spelregels  zorgen  ervoor  dat  de  gegevensuitwisseling  veilig  is,  de  privacy  hierbij  is  geborgd  en  dat  deelnemende  organisaties  aan  de  juridische  eisen  voldoen. 

Co-­creatie:  ontwikkeld  en  geaccordeerd  door  de  logistieke  sector  zelf.  De  afgelopen  maanden  is  intensief  gewerkt  aan  het  ontwikkelen  van  het  afsprakenstelsel  door  een  grote  verscheidenheid  aan  logistieke  partijen.  Grote  en  kleinere  organisaties,  publieke  en  private  partijen,  vragers  en  aanbieders  van  data  én  softwareleveranciers  hebben  bijgedragen  aan  het  co-­creatieproces.   

De  komende  maanden  wordt  het  afsprakenstelsel  in  Proof  of  Concepts  verder  beproefd.  Dat  gebeurt  al  door  bestaande  co-­creatiepartners,  maar  ook  nieuwe  partijen  worden  hiertoe  uitgenodigd.  Logistieke  partijen  en  ICT-­bedrijven  die  belangstelling  hebben  om  iSHARE  in  de  praktijk  te  beproeven,  kunnen  zich  melden  via  info@ishare-­project.org.            “Ik  ben  supertrots  op  de  inzet  van  onze  co-­creatiepartners.  Zij  hebben  het  afsprakenstelsel  afgelopen  maanden  concreet  vormgegeven,  en  de  eerste  feedback  van  andere  logistieke  partijen  toont  aan  hoezeer  nut  en  noodzaak  van  iSHARE  wordt  gevoeld  door  de  logistieke  sector  zelf”,  aldus  projectmanager  iSHARE  Mariane  ter  Veen. 

Op  weg  naar  brede  adoptie 

De  resultaten  van  de  Proof  of  Concepts  leiden  tot  een  verdere  vervolmaking  van  het  afsprakenstelsel.  Aansluitend  wordt  de  beta-­versie  vrijgegeven  voor  breder  gebruik.   

 

 

  

Webdevelopment by Portstream Media