Stel direct uw vraag aan onze service desk

Data delen in de logistiek: Intensievere samenwerking, minder CO2 uitstoot en een betere concurrentiepositie

Samen met Portbase, CargoNaut, Hutchinson Ports ECT Rotterdam, Rijkswaterstaat (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en Douane heeft Secure Logistics afgelopen dinsdag het iSHARE convenant ‘Drempelloos datadelen in de Logistiek’ getekend.

iSHARE is een afsprakenstelsel of een set van afspraken waarmee partijen elkaar toegang verstrekken tot hun data. Zij hanteren dezelfde manier van identificatie, authenticatie en autorisatie waardoor zij niet elke keer opnieuw afspraken moeten maken om data te delen. Partijen die werken volgens de iSHARE Afspraken creëren met elkaar een netwerk van vertrouwen waarbinnen zij drempelloos data delen. Drempelloos betekent dat partijen binnen het Stelsel:
- Geen kostbare en tijdrovende integraties nodig hebben om data te delen;
- Data kunnen delen met tot dusver onbekende partijen;
- En tegelijkertijd volledige controle houden over hun eigen data. Zij bepalen te allen tijde onder
welke voorwaarden hun data wordt gedeeld, met wie, voor wat, en hoe lang.

Data delen volgens het iSHARE stelsel biedt tal van voordelen, het draagt bij aan intensiever samenwerken in de keten, het verbetert de
concurrentiepositie van logistiek Nederland in de wereld en het vermindert onze CO2-uitstoot.

Webdevelopment by Portstream Media