Een snel en veilig proces dankzij de XS-ID & XS-Key 

Bedrijven die zich aansluiten bij de XS-ID community (The Circle of Trust) maken collectieve afspraken over de uitwisseling van persoonsgegevens. Hierdoor maken zij (poort) processen sneller en tegelijkertijd een stuk privacyvriendelijker en veiliger.  

Randvoorwaarden zijn het waarborgen van privacy, efficiency en betrouwbaarheid. Onder de noemers CargoCard, PortKey en Digital Safety Passport beschikken vaklieden over een veilige identiteit, de XS-ID,  die zowel digitaal als fysiek zekerheid geeft over identiteit en kwalificaties. 

Elke dag gebruiken zo'n 110 acceptatiepunten, 4.600 bedrijven uit 33 landen en 53.000 gebruikers deze unieke identiteits- en toegangsmanagementoplossing. 

Sluit jouw bedrijf ook aan? 

Hoe meer bedrijven aansluiten, hoe groter de privacy- en efficiencyvoordelen. Dankzij onze interfaces met alle gangbare toegangsbeheerssystemen, terminal operating en gate operating systemen sluiten wij jouw bedrijf snel en effectief aan. 

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op via 

T 010-4637777 of e-mail naar sales@secure-logistics.nl